Przegląd nowego bloku Elektrowni Kozienice

| Gospodarka Artykuły

Blok energetyczny B11 Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW, który został oddany do użytku pod koniec zeszłego roku, poddano okresowemu przeglądowi. W tym celu jednostka została wyłączona z użytku na ponad dwadzieścia dni. W tym czasie dokonano przeglądu jej instalacji i systemów, jak również wymieniono filtry i oleje oraz dokonano niezbędnych kalibracji oraz regulacji systemów i instalacji bloku.

Przegląd nowego bloku Elektrowni Kozienice