Modernizacja turbin w Elektrowni Kozienice

| Gospodarka Artykuły

Na zlecenie spółki Enea Wytwarzanie firma EthosEnergy zmodernizuje turbiny bloków 3 i 8 w Elektrowni Kozienice. W ramach tego projektu na nowe zostaną wymienione między innymi łopatki ostatniego stopnia niskoprężnego turbiny, skontrolowane zostaną elementy turbozespołów, w tym skorygowana zostanie linia wałów oraz wykonane zostaną przeglądy łożysk. Wartość zlecenia to prawie 5 mln zł. Termin jego realizacji wyznaczono na lipiec 2017 roku.

Modernizacja turbin w Elektrowni Kozienice