Przyszłość rynku turbin parowych

| Gospodarka Aktualności

Według Zion Market Reserach wartość globalnego rynku turbin parowych zwiększy się z 16 mld dolarów w 2017 roku do 22 mld dolarów w 2024, co oznaczać będzie umiarkowany, średni wzrost o ponad 4% co roku. Przyczyni się do tego kilka czynników, w tym industrializacja i urbanizacja w krajach rozwijających się, jak Chiny i Indie, rozwój energetyki jądrowej, wsparcie rządowe dla projektów zwiększających dostęp do energii elektrycznej w odpowiedzi na rosnący popyt na nią, a także inwestycje w rozwój technologii turbin parowych zasilanych energią odnawialną.

Przyszłość rynku turbin parowych

W przyszłości największy udział w rynku turbin parowych będą miały turbiny o mocy 125-300 MW, dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na te urządzenia między innymi w przemyśle spożywczym, papierniczym, naftowym. Zainteresowaniem cieszyć się będą turbiny typu akcyjnego, ze względu na ich rozpowszechnienie w branży spożywczej, papierniczej, chemicznej, oraz turbiny kondensacyjne, popularne w energetyce. Głównym rynkiem zbytu pozostanie region Azji i Pacyfiku. Rosnąć też będzie udział Europy.

Zobacz również