Konserwacja najpopularniejszą usługą dla turbin gazowych

| Gospodarka Artykuły

Według MarketsandMarkets wartość światowego rynku usług, obejmujących konserwacje, naprawy oraz przeglądy, turbin gazowych zwiększy się z 15 mld dol. w 2016 roku do 18 mld dol. w 2021 roku, co oznaczać będzie średni wzrost o 4% co roku. Tak jak dotychczas największy udział będzie w nim miała konserwacja, przede wszystkim dzięki rosnącemu popytowi na tę usługę dla nowo instalowanych turbin oraz rozwojowi narzędzi, m.in. do analizy dużych ilości danych na potrzeby konserwacji prewencyjnej.

Konserwacja najpopularniejszą usługą dla turbin gazowych

Z usług w zakresie konserwacji, napraw oraz przeglądów turbin gazowych korzystać będzie głównie energetyka.