Enea wprowadza nowy algorytm

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

W centralnym systemie pomiarowym Enei Operator zostanie wdrożony specjalny algorytm. Będzie on analizował obciążenie sieci energetycznej na podstawie m.in. danych z liczników bilansujących i z systemu informacji geograficznej, prognoz dotyczących wzrostu zapotrzebowania na moc, danych o produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz informacji o pogodzie.

Enea wprowadza nowy algorytm

Na tej podstawie przedstawi rekomendację optymalnego doboru transformatora do rzeczywistej ilości dystrybuowanej energii elektrycznej w określonym miejscu sieci. W rezultacie zostaną zredukowane straty, koszty zakupu i eksploatacji transformatorów. Zmniejszy się też awaryjność sieci.

Zobacz również