Enea Operator kupi 45 tys. liczników energii elektrycznej

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Enea Operator podpisała umowę z firmą Apator. Kontrakt zakłada dostawę 45 tys. liczników 3-fazowych do sierpnia 2020 roku. Liczniki zostaną zainstalowane u klientów z grup taryfowych C1x, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, o mocy umownej większej od 16 kW. Wartość zakupu wynosi 14,8 mln zł.

Enea Operator kupi 45 tys. liczników energii elektrycznej