Innogy zrealizuje w Warszawie projekt inteligentej sieci za 6,5 mln zł

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Innogy Stoen Operator inwestuje w projekt inteligentnej sieci energetycznej kwotę 6,47 mln zł, z czego 3,85 mln będzie pochodzić dofinansowane z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inteligenta sieć powstanie na terenie Warszawy, a jej projekt obejmie instalację 200 wskaźników zwarcia w wybranych stacjach transformatorowych SN i nn.

Innogy zrealizuje w Warszawie projekt inteligentej sieci za 6,5 mln zł

Wskaźniki zostały wyposażone w moduły do komunikacji z systemem nadzoru sieci SCADA. Realizacja tego projektu ma na celu automatyzację sieci średniego napięcia i poprawę stabilności dostaw energii. W ramach modernizacji wymieniono już 10 transformatorów na nowe niskostratne jednostki z funkcją automatycznej regulacji napięcia. Rozwiązanie to umożliwi kompensację zmian napięcia w sieci SN oraz utrzymanie wartości napięcia w dopuszczalnych zakresach.

źródło: Innogy Stoen Operator, gramwzielone.pl

Zobacz również