Innogy Stoen Operator uruchomi nowe punkty zasilania po obu stronach Warszawy

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Innogy Stoen Operator kończy budowę dwóch nowych rozdzielczych punktów zasilania (RPZ) – RPZ Wschodnia i RPZ Szamoty. To część planu modernizacji warszawskiej sieci elektroenergetycznej. Rolą rozdzielczych punktów zasilania jest przetwarzanie prądu wysokiego napięcia 110 kV na średnie i przesyłanie go do stacji transformatorowych, przetwarzających z kolei napięcie średnie na niskie.

Innogy Stoen Operator uruchomi nowe punkty zasilania po obu stronach Warszawy

Stacja RPZ Wschodnia zastąpi znajdujący się obok stary punkt rozdzielczy, który funkcjonuje od 1953 roku i obsługuje dużą część prawobrzeżnej Warszawy. Przez pewien czas obie stacje będą pracować jednocześnie, aby zapewnić nieprzerwane dostawy prądu. Ukończenie procesu przenoszenia obciążeń ze starej stacji do nowej jest przewidziane na 2022 rok.

Stacja RPZ Szamoty powstała w miejscu stacji poprzemysłowej GSZ1 zasilającej Zakłady Przemysłu Ciągnikowego Ursus i odbiorców w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Obecnie na dawnych terenach fabrycznych powstają nowe osiedla. Dla zapewnienia rozwoju sieci innogy Stoen Operator odkupił całość sieci energetycznej dawnych zakładów ZPC Ursus i przystąpił do jej modernizacji i rozbudowy. Elementem tych działań jest budowa nowej stacji rozdzielczej, która będzie obsługiwać część dzielnicy Ursus. Prace budowlane są na ukończeniu.

Obie stacje są całkowicie wnętrzowe. Dzięki temu zajmują kilka razy mniej terenu i mają bardziej estetyczny wygląd niż spotykane jeszcze do tej pory stacje napowietrzne. Z siecią dystrybucyjną połączone są w całości liniami kablowymi czyli prowadzonymi pod ziemią. Są też sterowane zdalnie.

źródło: innogy