Na Mazowszu staną pierwsze inteligentne stacje transformatorowe SPS

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Pierwsze trzy inteligentne stacje transformatorowe SPS (Smart Power Station) z magazynem energii zostaną zainstalowane na Mazowszu. Prototypowe urządzenie zostało zaprezentowane przez firmę ZPUE S.A. w zeszłym roku na targach Energetab. Stacja SPS została wyposażona w przyłącza do źródeł OZE i magazyny energii oraz ładowarki dla samochodów elektrycznych z dwukierunkowym inwerterem pozwalającym na ładowanie i oddawanie ładunku z pojazdu do sieci. Całość jest kompatybilna z system energetycznym Smart Grid.

Na Mazowszu staną pierwsze inteligentne stacje transformatorowe SPS

W maju tego roku Innogy Stoen Operator, jako pierwszy w Polsce, uruchomił projekt badawczy poświęcony technologii vehicle-to-grid (V2G). To rozwiązanie umożliwia ładowanie lub przekazanie energii zgromadzonej w pojazdach elektrycznych do sieci energetycznej, zależnie od panujących czynników, takich jak obciążenie sieci. Stacje SPS będą stanowiły część infrastruktury V2G wdrażanej w Warszawie.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2019-2020, a pierwszy jego etap obejmuje ocenę współpracy między samochodami elektrycznymi a siecią energetyczną i potrwa do końca tego roku. Druga część, zaplanowana na rok 2020, będzie współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - obejmie ona analizę wykorzystania technologii V2G oraz akumulatorów będących na wyposażeniu inteligentnej stacji SPS.

źródło: ZPUE