Przyszłość rynku suchych transformatorów

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Według Allied Market Research, wartość globalnego rynku suchych transformatorów zwiększy się z ponad 5 mld dolarów w 2019 roku do przeszło 7 mld dolarów w roku 2027, co oznaczać będzie stabilny wzrost o ponad 6% co roku. Transformatory te będą się popularyzować dzięki licznym zaletom, w porównaniu z olejowymi, w tym ograniczonym wymaganiom konserwacji, większej niezawodności, dłuższej żywotności i większemu bezpieczeństwu przeciwpożarowemu. Zwłaszcza to ostatnie zwiększa możliwości montażu suchych transformatorów, na przykład w szpitalach, szkołach, w zakładach chemicznych.

Przyszłość rynku suchych transformatorów

Ze względów bezpieczeństwa transformatory suche coraz częściej zastępują też mokre w sektorze energii odnawialnej. Poza tym, wzrost ich rynku napędzi przede wszystkim rozbudowa sieci dystrybucji energii elektrycznej na całym świecie oraz szybka industrializacja w krajach rozwijających się. Rozwój sieci smart grid z kolei zwiększy popyt na smart transformatory, czyli z wbudowanymi sensorami monitorującymi ich pracę. Hamować tytułowy rynek natomiast będzie głównie większy koszt i ograniczenie zastosowania suchych transformatorów do mniejszych mocy, w związku z mniejszą skutecznością rozpraszania ciepła.

Zobacz również