Zakończono modernizację rozdzielni w Recławiu

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Enea Operator przebudowała rozdzielnię elektroenergetyczną 110 kV w Recławiu. W ramach tej inwestycji wykonano prace modernizacyjne w zakresie urządzeń WN, obwodów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, obwodów pomiarowych i telemechaniki. Poprawi to jakość i bezpieczeństwo pracy oraz eksploatacji obiektu.

Zakończono modernizację rozdzielni w Recławiu