Enea Operator przygotowała plan inwestycji

| Gospodarka Aktualności

Enea Operator w ciągu najbliższych sześciu lat zamierza przeznaczyć na rozwój ponad 7,8 mld zł. Ponad 90% tej kwoty stanowić będą nakłady na modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej. Większość planowanych projektów jest ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz wskaźników niezawodności dostaw energii.

Enea Operator przygotowała plan inwestycji

Istotna część środków skierowana będzie także na rozwój i modernizację infrastruktury teleinformatycznej, wymianę środków transportu, rozbudowę oraz modernizację zapleczy i pozostałe elementy wspomagające działalność, jak narzędzia i sprzęt specjalistyczny. Plan przygotowany przez Eneę musi jeszcze zostać uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Zobacz również