NFOŚiGW zapowiada nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Sokół"

| Gospodarka Artykuły

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach badawczo-rozwojowej fazy programu priorytetowego "Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, część 1 "Sokół" - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych". Program "Sokół" dotyczy technologii związanych z surowcami naturalnymi i gospodarką odpadami oraz rozwiązań w zakresie energetyki zrównoważonej.

NFOŚiGW zapowiada nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Sokół"

Celem programu jest wdrożenie nowych technologii środowiskowych ograniczających oddziaływanie zakładów i instalacji na środowisko oraz służących wykorzystaniu technologii wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Dofinansowanie w programie "Sokół" będzie udzielane w formie dotacji lub pożyczki. Budżet programu wynosi 500 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania do 25 mln zł, a dla form zwrotnych - do 475 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w NFOŚiGW w terminie od 19 czerwca do 31 października bieżącego roku.

źródło: gramwzielone.pl

Zobacz również