Rusza program dofinansowania inwestycji oświetleniowych - "Sowa - oświetlenie zewnętrzne"

| Gospodarka Artykuły

Nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Sowa - oświetlenie zewnętrzne" ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego. Program ma być realizowany w latach 2018-2021, a jego budżet ma wartość 50 mln zł. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 24 maja i potrwa do 30 października bieżącego roku. O uzyskanie finansowego wsparcia mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz spółki z większościowym udziałem JST.

Rusza program dofinansowania inwestycji oświetleniowych - "Sowa - oświetlenie zewnętrzne"

Dofinansowanie będzie przyznawane w celu kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, m.in. na wymianę wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, przewodów w słupach i wysięgnikach, a także wymianę słupów kablowych, modernizację istniejących punktów zapalania oświetlenia czy montaż inteligentnego sterowania oświetleniem. Wspierany będzie również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością umorzenia do 10%.

Program "Sowa - oświetlenie zewnętrzne" będzie finansowany ze środków krajowych NFOŚiGW. W latach 2013-2017, w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme - GIS), realizowany był podobny program: "Sowa - Energooszczędne oświetlenie uliczne". Środki finansowe na jego realizację pochodziły ze sprzedaży jednostek przyznanych praw do emisji gazów cieplarnianych (Assigned Amount Units), które nie zostały wyemitowane.

źródło: gramwzielone.pl

Zobacz również