Zwiększanie efektywności energetycznej układów napędowych

| Prezentacje firmowe Artykuły

Silniki elektryczne zużywają ponad 70% energii elektrycznej wykorzystywanej w przemyśle oraz 30% energii w przypadku gospodarstw domowych. Obszary związane z napędem elektrycznym jako potencjalne źródło oszczędności zasługują na szczególną uwagę zarówno użytkowników, którzy ponoszą koszty energii, jak i ustawodawcy, który jest zobowiązany wywiązać się ze wspólnych postanowień dotyczących redukcji zużycia energii o 20% w stosunku do kwoty bazowej w 2020 roku.

Zwiększanie efektywności energetycznej układów napędowych

Rys. 1. Sprawdź naszą aplikację mobilną: www.emersonindustrial.com/esa

Silnik elektryczny będący sercem układu napędowego jest oczywiście ważnym, jeśli nie kluczowym elementem wpływającym na zużycie energii. Dlatego wszystkie nowe silniki wchodzące na rynek EU muszą dziś spełniać wymogi normy EN 50598 w zakresie sprawności.

Dla producentów silników było to prawdziwe wyzwanie i rewolucja gdyż chcąc sprostać wymogom musieliśmy niejednokrotnie zmienić design produktów, zastosować odpowiednie komponenty i zmodernizować narzędzia.

Owocem tych działań w przypadku Leroy Somer jest dziś zupełnie nowa gama silników asynchronicznych Imfinity oferująca zoptymalizowany design i wyższe niż kiedykolwiek parametry nie tylko w zakresie sprawności. Silniki Imfinity charakteryzują się np. bardzo dobrymi właściwościami termicznymi, co przekłada się na ich żywotność, a przy współpracy z falownikiem nie ma potrzeby przewymiarowywania silnika w wysokich zakresach częstotliwości do 60 Hz gdyż utrzymują bez problemu moment znamionowy.

Jakkolwiek silnik w połączeniu z przemiennikiem pozostaje sercem układu napędowego jego mózgiem bywa układ sterujący. Redukcja zużycia energii odbywa się dziś przede wszystkim poprzez optymalizację procesów i technologii. Chodzi nie tylko o to by właściwie dobrać układ napędowy do rzeczywistego zapotrzebowania na moc elektryczną (w rzeczywistości wciąż spotykamy wiele przestarzałych układów które są przewymiarowane i nieefektywne).

Należy przede wszystkim właściwie zaprojektować jego działanie dostosowując je np. do zmiennego obciążenia i wielkości produkcji, która również bywa zmienna. W zależności od rodzaju aplikacji, rodzaju obciążenia (zmienno- czy stałomomentowe) czy typu urządzenia zastosujemy odpowiednio dobrany układ napędowy.

Od wielu lat Leroy Somer i Control Techniques są ekspertami w zakresie techniki napędowej oferując przemienniki częstotliwości, silniki AC, PM, serwo, przekładnie mechaniczne, softstarty. Od pewnego czasu, wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynku i wymaganiom stawianym przez naszych klientów, prezentujemy szerokie podejście do zagadnienia efektywności energetycznej rozszerzając ofertę produktową o całą gamę usług w tym zakresie.

Uznaliśmy, że podstawą procesu powinna być edukacja, dlatego w ofercie naszego Centrum Szkoleniowego w Poznaniu znalazło się szkolenie z zakresu Energy Efficency. W trakcie dwudniowego szkolenia uczestnicy mogą m.in. w sposób praktyczny poznać i porównać na czym polega różnica w postaci poboru energii przy zastosowaniu silników o różnych sprawnościach (IE1, IE2, IE3 oraz PM) w aplikacji wentylatorowej, przy zachowaniu tych samych parametrów pracy wentylatora.

Nasza oferta serwisowa obejmuje również doradztwo i audyty urządzeń u klientów. W ramach takiego audytu, o ile klient nie posiada własnych danych pomiarowych, możemy zainstalować pomiar elektryczny pozwalający określić profil obciążenia maszyny, czas pracy i pobór mocy. Następnie za pomocą profesjonalnego narzędzia jakim jest kalkulator Energy Saving Advisor - dostępna jest również aplikacja mobilna - jesteśmy w stanie oszacować oszczędności jakie klient może poczynić, określić całkowity koszt użytkowania (TCO) w określonej perspektywie czasowej, i oczywiście wyliczyć ROI.

W wyniku takiego audytu jesteśmy w stanie dobrać i zaproponować właściwą technologię napędową. Jeśli wykażemy oszczędności na odpowiednim poziomie użytkownik może częściowo odzyskać koszty poniesione na modernizację w formie papieru wartościowego jakim są białe certyfikaty. Tu również jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom.

Jako że świadomość użytkowników jeśli chodzi o optymalizację kosztów energii rośnie obserwujemy coraz większe zainteresowanie tego typu ofertą.

Emerson Industrial Automation
www.emersonindustrial.com