Nowy patronat PGE

| Gospodarka Artykuły

Pod patronatem PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Siedlcach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zostanie utworzony nowy kierunek dla techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Część zajęć praktycznych będzie się odbywać w laboratorium fotowoltaicznym, które powstanie na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach. Wartość projektu wynosi 1,8 mln zł.

Nowy patronat PGE