Poprawa wskaźnika koniunktury w przemyśle

| Gospodarka Artykuły

Podane na początku roku odczyty wskaźnika PMI dla Polski za grudzień wskazują na polepszanie się nastrojów krajowych przedsiębiorców i ich ocen bieżącej koniunktury w przemyśle. Wartość PMI wzrosła w grudniu do 54,3 z 51,9 punktów w listopadzie (wobec prognozy 51,9 punktów) - poinformowała firma Markit. Jest to najwyższy od 17 miesięcy odczyt tego wskaźnika.

Poprawa wskaźnika koniunktury w przemyśle

Sytuacja w przemyśle jest zróżnicowana - w przetwórstwie przemysłowym pod koniec roku zanotowano wzrost produkcji, niewielki spadek odnotowało górnictwo, zaś większe - energetyka i ciepłownictwo. Najgorsza sytuacja jest w przypadku budownictwa - tutaj od około 1,5 roku mamy do czynienia ze sporym spowolnieniem.