Środa, 11 lipca 2018

Wskaźniki, regulatory i rejestratory tablicowe

Tytułowa aparatura towarzyszy automatykom od wielu lat i umożliwia wizualizację wartości wielkości mierzonych, regulację parametrów procesów oraz ich rejestrację. Jest ona nieodzowną częścią maszyn i urządzeń w przemyśle oraz energetyce, a także elementem ofert wielu dostawców. Wśród tych ostatnich popularną grupę stanowią producenci krajowi - z firmami LUMEL, Simex i APAR na czele. Przedstawiamy nową edycję raportu poświęconego tematyce urządzeń do montażu tablicowego.

Wskaźniki, regulatory i rejestratory tablicowe

Sekretem niemalejącej popularności urządzeń tablicowych jest połączenie ich wytrzymałości, funkcjonalności oraz możliwości aplikacyjnych z atrakcyjnymi cenami zakupu. Omawiane podzespoły mogą służyć do wizualizacji wartości różnych wielkości fizycznych, szczególnie takich, które muszą być wyświetlane na bieżąco.

Cechą szczególną wskaźników i regulatorów panelowych jest też możliwość ich pracy samodzielnej - np. w komplecie jedynie z czujnikami, a jednocześnie też integracji w większym systemie.

Obszar zastosowań aparatury tablicowej rozszerzają panelowe rejestratory danych, które umożliwiają zapisywanie zmieniających się w czasie parametrów procesów i dokumentowanie pracy maszyn. Urządzenia te oraz związany z nimi rynek dystrybucji omawiamy w dwóch częściach raportu, przy czym rozpoczynamy od przedstawienia branży krajowej.

CZĘŚĆ 1 - SYTUACJA NA RYNKU

Branżę związaną z tytułowymi produktami przedstawiamy w APA regularnie - poprzednie raporty na ten temat publikowane były m.in. w 2014 i 2016 roku. Nawiązując do nich, można stwierdzić, że obecnie na rynku mamy do czynienia z kontynuacją wcześniejszych trendów.

Dostawcy wskaźników, regulatorów i rejestratorów tablicowych

Również grupy dostawców oraz ich typowych klientów są analogiczne do wcześniejszych, co pozwala mówić o omawianym sektorze jako dojrzałym rynku branżowym.

APLIKACJE MASZYNOWE I PROCESOWE

Rys. 1. Najczęstsze zastosowania wskaźników, regulatorów i rejestratorów

Wskazywanie wartości temperatury oraz regulacja tej ostatniej, pomiary wilgotności, regulacja ciśnienia, kontrola procesów przemysłowych i klimatu w budynkach, sterowanie urządzeniami i maszynami (np. suszarnie, wytłaczarki, piece do obróbki cieplnej), kontrola pozycji oraz dozowanie - te i inne zastosowania tytułowych urządzeń podawali w odpowiedziach ankietowych rodzimi dostawcy. W praktyce jednak zastosowań jest jeszcze więcej!

Wskaźniki panelowe, regulatory i rejestratory wykorzystywane są najczęściej tam, gdzie wymagane są pomiary i wizualizacja wartości temperatur, ciśnienia i innych wielkości fizycznych. Typowym obszarem ich użycia w przemyśle jest też kontrola procesów ciągłych i pracy różnych systemów, gdzie konieczna jest regulacja i sterowanie urządzeniami.

Kolejnymi z obszarów aplikacyjnych są te związane z maszynami oraz systemami kontroli procesów dyskretnych. Może to również dotyczyć wielkości fizycznych, ale też np. wskazywania prędkości obrotowej silnika, liczby wytworzonych produktów, czasu pracy, itd.

Przykładowe wskaźniki tablicowe dostępne na rynku

Tutaj rzadziej korzysta się z rozbudowanej funkcjonalności w zakresie sterowania, gdyż za to ostatnie odpowiedzialne są zazwyczaj układy ze sterownikami PLC. Liczy się natomiast, oprócz lokalnego wyświetlania, możliwość przetwarzania i przesyłania danych do systemu nadrzędnego.

Urządzenia tablicowe używane są naturalnie też poza przemysłem - takimi zastosowaniami są przykładowo te związane z branżą energetyczną. W tego typu aplikacjach popularne są zarówno mierniki tablicowe, jak też wersje do montażu na szynie DIN. Dodatkowo cały czas istnieje zapotrzebowanie na mierniki wskazówkowe - np. w ciepłownictwie, energetyce i zastosowaniach przemysłowych.

Rys. 2. Główni przemysłowi odbiorcy wskaźników, regulatorów i rejestratorów w kraju; w przypadku każdej z kategorii wyniki odniesione są do 100%

Zmiany w obszarach aplikacyjnych w ostatniej dekadzie najlepiej obrazuje wykres przedstawiony na rysunku 1. Jak widać, ostatnie kilka lat przyniosło wzrost popytu ze strony grupy producentów maszyn i urządzeń, a także zmniejszanie się zapotrzebowania w przypadku odbiorców związanych z branżą produkcji dyskretnej.

Dodatkowo na rysunku 2 prezentujemy odrębną statystykę dotyczącą odbiorców wskaźników, regulatorów i rejestratorów. Dominującą grupę stanowią w tym przypadku klienci końcowi, aczkolwiek niewiele dalej sklasyfikowani zostali producenci maszyn oraz integratorzy systemów.

Uniwersalność omawianych produktów sprawia, że właściwie trudno jest wyróżnić ich najważniejszych odbiorców - podobny wniosek można było wyciągnąć także ze statystyk publikowanych w poprzednich raportach APA.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe

Zobacz również