Swobodnie programowalne wyświetlacze z komunikacją ethernetową

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Wyświetlacze LD120/LD240 mają trzykolorowe matryce typu LED i są przeznaczone do wyświetlania komunikatów i danych liczbowych w systemach automatyki lub informacji publicznej. Powierzchnia ekranu wyświetlaczy może być traktowana jak swobodnie programowalna tabela do wyświetlania danych, podobnie jak w arkuszach kalkulacyjnych. Ekran może być dzielony na sektory (komórki) o dowolnych rozmiarach. Każdy z nich może mieć określone, osobne atrybuty wyświetlania, takie jak rodzaj fontu, wielkość, kolor i odstęp znaków oraz wyrównanie tekstu.

Swobodnie programowalne wyświetlacze z komunikacją ethernetową

Długie teksty, przekraczające wielkość sektora są przewijane. Wykorzystując znaki specjalne tabeli ASCII można tworzyć w sąsiedztwie tekstów duże pola świecące zmiennym kolorem, dzięki czemu możliwa jest prezentacja wielkości liczbowych w postaci bargrafów lub sygnalizacja zdarzeń typowa dla tablic typu ANDON. Podział ekranu może się zmieniać dynamicznie, ale jest też możliwość zapisania konfiguracji w pamięci urządzenia, dzięki czemu komunikacja upraszcza się do przesyłania danych użytkowych.

Wyświetlacze LD120/64

Wyświetlacze mają porty do komunikacji w standardzie przemysłowym: port szeregowy RS485 do pracy z protokołem Modbus RTU oraz port Ethernet do komunikacji z protokołem Modbus TCP. Wbudowany webserwer umożliwia konfigurowanie wyświetlaczy przy pomocy przeglądarki internetowej. W ten sposób ustawia się parametry komunikacji i ekranu.

Wyświetlacze LD120/240 są dostarczane w różnych rozmiarach. Matryca LED, złożona z modułów, może mieć rozmiary od 64 do 256 pikseli wszerz, a na wysokość, 16 lub 32 piksele. Na największym ekranie, osiągającym rozmiary 1920x240mm można wyświetlić cztery rzędy po czterdzieści znaków czytelnych z odległości do 20 metrów. LD120/240 są dostępne w obudowach kategorii IP-54.

Nowością w tych wyświetlaczach jest otwarty, prosty język programowania oparty na znacznikach wykorzystywany do komunikacji z protokołem TCP/IP. Przykładowy zapis tekstu do sektora na matrycy LED wraz z jego dynamiczną deklaracją podajemy poniżej.

<SEM_Display_Protocol>
  <S1>
   <color>1</>
   <font>bold7px </>
   <colstart>1</>
   <colend>64</>
   <rowstart>1</>
   <rowend>7</>
   <text>Wyświetl mnie</>
  </>
</>

Powyższy zapis określa dla sektora oznaczonego jako S1: kolor tekstu, font, koordynaty narożników sektora (każdy narożnik określają dwie współrzędne, a liczby odpowiadają numerom wierszy i kolumn matrycy LED) oraz tekst. Ilość informacji w obrębie znaczników <S1>..</> może być dowolna. Można podać jedynie nowy tekst, a atrybuty jego wyświetlania pozostaną takie, jak określono poprzednio lub zmienić atrybuty pozostającego bez zmian tekstu.

Koncepcja traktowania ekranu LED, jak tabeli, w połączeniu z prostym językiem programowania oraz port Ethernet dają możliwość łatwego przeniesienia danych tabelarycznych z dowolnego oprogramowania na duże, czytelne wyświetlacze pracujące w sieci lokalnej lub Internecie.

Marcin Świetliński
SEM