Optymalizuj koszty energii z LUMEL S.A.

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

O tym, że energia wykorzystywana w procesach produkcji dużo kosztuje, nie trzeba nikogo przekonywać. W przypadku jednak ciężkiego przemysłu wydobywczego te koszty idą już w grube miliony złotych. Żeby je zoptymalizować i zwiększyć rentowność produkcji, na zlecenie naszego klienta, produkującego maszyny górnicze i wydobywcze, opracowaliśmy system monitorowania parametrów jakości sieci energetycznej oraz jej zużycia na 90 najważniejszych obwodach średniego i niskiego napięcia.

Optymalizuj koszty energii z LUMEL S.A.

JAKIE BYŁY GŁÓWNE PROBLEMY ODBIORCY?

  • Brak informacji odnośnie do zużycia energii na poszczególnych maszynach/wydziałach produkcyjnych.
  • Brak informacji dotyczącej jakości sieci zasilającej - zapadów, zaników, wzrostów napięcia.
  • Utrudniony nadzór nad pracą urządzeń na rozległym terenie

ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIE

W zaproponowanym rozwiązaniu zastosowaliśmy:

  • najnowsze analizatory parametrów sieci serii ND40 i mierniki parametrów sieci ND30 na rozdzielniach średniego napięcia,
  • mierniki N43 na rozdzielniach niskiego napięcia.

Zastosowane na średnim napięciu urządzenia, zapewniły archiwizację, a serwery WWW wbudowane w urządzenia, umożliwiły podglądanie parametrów bieżących w dowolnej przeglądarce internetowej oraz wysyłanie e-maili alarmowych w przypadku wystąpienia stanów alarmowych.

Dodatkowo protokół Modbus TCP/IP zapewnił równoczesny dostęp do urządzeń przez kilka programów nadrzędnych np. nasz program Lumel-Proces, inny program typu Scada oraz posiadany przez klienta system do zarządzania produkcją.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Dzięki temu rozwiązaniu nasz klient:

  • ma zapewniony odczyt wszystkich kluczowych parametrów jakości i zużycia energii elektrycznej na komputerach osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną (główny energetyk - jakość energii, dział administracji - rozliczanie kosztów),
  • unika kar za przekroczenia mocy zamówionej,
  • ma oszczędności finansowe związane z poprawieniem jakości energii.

System monitorowania energii to pierwszy etap wdrożenia projektu. Już w sierpniu ruszy rozbudowa o kolejne obwody energetyczne oraz o monitoring pozostałych mediów: para, woda, sprężone powietrze.

NOWOŚĆ: ROZWIĄZANIA CHMUROWE

We wrześniu dostępne będą już również systemy automatyki oparte na rozwiązaniach chmurowych, dzięki implementacji w naszych urządzeniach protokołu MQTT. Protokół MQTT (Message Queue Telemetry Transport) jest tzw. lekkim protokołem transmisji danych. Oparty na wzorcu Publish-Subscribe (topic-based), umożliwia komunikację pomiędzy systemami za pomocą serwera pośredniczącego.

Ze względu na łatwość użycia, niskie zapotrzebowanie względem zasobów sprzętowych oraz sieciowych jest kluczowym protokołem wykorzystywanym w IoT (Internet of Things)

LUMEL