Umiarkowane wzrosty na rynku maszyn do cięcia wodą

| Gospodarka Artykuły

Wartość światowego rynku maszyn do cięcia strumieniem wody, które na tle innych metod wyróżniają się głównie dużą precyzją, szybkością, brakiem emisji ciepła, dymów i pyłów oraz małym zużyciem energii, zwiększy się z 1,7 mld dolarów w 2016 roku do ponad 3 mld dolarów w roku 2024. Będzie to oznaczać średni wzrost o 8% co roku. Według Transparency Market Research przyczynami tego relatywnie umiarkowanego tempa rozwoju będą przede wszystkim duże koszty instalacji i konserwacji maszyn tego typu. Głównym czynnikiem napędzającym popyt będzie natomiast konieczność wymiany starych urządzeń.

Umiarkowane wzrosty na rynku maszyn do cięcia wodą