Przyszłość rynku maszyn do cięcia wodą

| Gospodarka

Według Transparency Market Research globalny rynek maszyn do cięcia wodą czeka dobry okres. Liczba sprzedanych urządzeń tego typu w 2026 roku sięgnie 77 tysięcy sztuk rocznie, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost popytu w latach 2018-2026 o 7,7%. Przełoży się to na wzrost wartości tego rynku, średnio co roku o 8%, aż do 4 mld dolarów w 2026.

Przyszłość rynku maszyn do cięcia wodą

Przyczyni się do tego kilka czynników. Przede wszystkim coraz bardziej docenia się zalety tej techniki cięcia, czyli: brak deformacji rozcinanego materiału - dzięki czemu zwykle nie jest wymagana obróbka wykończeniowa, dużą dokładność i szybkość cięcia, brak emisji ciepła, pyłów, dymów, które towarzyszą cięciu innymi metodami oraz niski koszt dzięki wykorzystaniu wody. Ponadto w krajach rozwiniętych, w których w użyciu jest już wiele takich maszyn, można oczekiwać ich wymiany na nowsze modele. Dotyczy to przede wszystkim Ameryki Północnej oraz Europy. W rejonie Azji i Pacyfiku z kolei zapotrzebowanie na nie napędzi głównie przemysł włókienniczy.

Zobacz również