Energa Wytwarzanie zmodernizuje elektrownię w Borowie

| Gospodarka Artykuły

Energa Wytwarzanie unowocześni 100-letnią elektrownię wodną w Borowie w województwie zachodniopomorskim. W ramach tej inwestycji zostanie ona m.in. wyposażona w dodatkowy wysokosprawny hydrozespół o mocy 0,7 MWe i urządzenia pomocnicze. Oprócz tego wymieniona zostanie rozdzielnia 15 kV ze stacją napowietrzną na stację wnętrzową z transformatorami suchymi.

Energa Wytwarzanie zmodernizuje elektrownię w Borowie

Dzięki modernizacji wydajność elektrowni powinna wzrosnąć o prawie 760 MWh. Koszt tego unowocześnienia to około 7 mln zł. W części będzie ono finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.