Energa oddała do użytku zmodernizowaną 100-letnią elektrownię w Borowie

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka Energa Wytwarzanie SA zakończyła modernizację elektrowni wodnej na rzece Drawa w Borowie, w województwie zachodniopomorskim. Dzięki usprawnieniu eksploatacji i zwiększeniu produkcji energii elektrycznej w miksie wytwórczym Grupy Energa wzrośnie udział mocy ze źródeł odnawialnych. Hydroelektrownia Borowo została wybudowana w latach 1916-1918, w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się tartak wodny. Moc zainstalowana przed modernizacją wynosiła około 0,9 MWe, obecnie zaś 1,661 MWe.

Energa oddała do użytku zmodernizowaną 100-letnią elektrownię w Borowie

Elektrownia wodna Borowo jest interesującym obiektem architektoniczno-budowlanym, położonym w głębi dużego kompleksu leśnego. Mimo zabytkowego charakteru jest nowoczesnym i w pełni ekologicznym obiektem produkcyjnym, wyposażonym w wysokosprawną turbinę wodną Kaplana o mocy 0,75 MWe, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Oprócz instalacji nowych urządzeń, zmodernizowano również już istniejące. Między innymi wymieniono rozdzielnię SN-15 kV i urządzenia sterująco-zabezpieczające pozostałych hydrozespołów. Zlikwidowano transformatorową stację napowietrzną, a w budynku elektrowni zainstalowano nowe suche transformatory blokowe.

Inwestycja w Borowie kosztowała około 6 mln zł. Została sfinansowana częściowo ze środków własnych spółki Energa Wytwarzanie - około 3,3 mln zł. Pozostałą cześć pokryło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - "Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł".

źródło: Energa