Rynek rękawic ochronnych - 15 mld dolarów w 2021 roku

| Gospodarka Artykuły

Według Technavio wartość globalnego rynku rękawic ochronnych, które zabezpieczają przed urazami pracowników różnych branż od produkcji po ochronę zdrowia, na przykład przed skaleczeniami, poparzeniami czy zakażeniem, zwiększy się z 12 mld dolarów w 2016 roku do 15 mld dolarów w roku 2021. Zapotrzebowanie na nie będzie rosło dzięki wzrostowi świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa pracy oraz konieczności przestrzegania przepisów w tym zakresie.

Rynek rękawic ochronnych - 15 mld dolarów w 2021 roku

Do wzrostu popytu na rękawice ochronne przyczynią się również nowe rozwiązania, na przykład nowe typy powłok antymikrobiologicznych, które skutecznej chronią przed zakażeniem. Ważnym trendem na rynku rękawic jednorazowego użytku będzie z kolei wykorzystanie do ich produkcji materiałów odzyskanych w procesie recyklingu.