Projekty R&D Tauronu z dofinansowaniem

| Gospodarka Artykuły

Osiem projektów badawczo-rozwojowych firmy Tauron uzyska dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Środki w wysokości prawie 28 mln zł zostaną przyznane w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. NCBR zdecydowało się wesprzeć finansowo m.in. projekty, których celem jest opracowanie: systemu oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych, zintegrowanego systemu diagnostyki sieciowej oraz platformy zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej.

Projekty R&D Tauronu z dofinansowaniem