Tauron rozszerzył umowę patronacką z CKZiU w Jaworznie

| Gospodarka Artykuły

Spółka Tauron Wydobycie objęła umową patronacką na kolejne lata grupę 60 uczniów kształcących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Tauron umożliwi odbycie praktyk zawodowych uczniom przygotowującym się do zawodu technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik przeróbki kopalin stałych. Sześciu najlepszych, którzy będą kontynuować naukę na studiach, na kierunkach określonych przez spółkę, otrzyma stypendia.

Tauron rozszerzył umowę patronacką z CKZiU w Jaworznie

Uczniowie objęci patronatem po ukończeniu szkoły z odpowiednio dobrymi wynikami, zdaniu matury oraz egzaminu zawodowego, będą mogli liczyć na zatrudnienie w Tauronie.

źródło: WNP