Apator dostarczy Tauronowi liczniki za 27 mln zł netto

| Gospodarka Artykuły

Firma Apator SA zawarła umowę ze spółką Tauron Dystrybucja na dostawę w 2017 roku liczników energii elektrycznej za kwotę prawie 21 mln zł netto. Umowa dotyczy urządzeń jedno- i trójfazowych. W kontrakcie zapisano również opcjonalną dostawę kolejnych liczników w roku 2018, o wartości ponad 6 mln zł. Według danych Apatora, firma osiągnęła w 2016 roku zyski tylko nieznacznie wyższe niż rok wcześniej. Wzrosły przy tym bardzo wyraźnie przychody grupy.

Apator dostarczy Tauronowi liczniki za 27 mln zł netto

Wartość przychodów skonsolidowanych wyniosła w 2016 r. ok. 870 mln zł, natomiast w roku 2015 - 768,5 mln zł. Zysk netto firmy wyniósł w 2016 r. 64 mln zł, a w roku 2015 - blisko 63 mln.

źródło: WNP

Zobacz również