Do końca 2018 r. Apator zainwestuje 20 mln zł na terenie Pomorskiej SSE

| Gospodarka Artykuły

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała na początku tygodnia zezwolenie, na mocy którego firma Apator będzie mogła rozszerzyć działalność w strefie. Zgodnie z deklaracją, do 31 grudnia 2018 r. Apator poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 20 mln zł. Zwiększy w tym czasie również zatrudnienie i utrzyma je do końca 2020 r. Termin całkowitego ukończenie inwestycji został ustalony na 31 grudnia 2019 r.

Do końca 2018 r. Apator zainwestuje 20 mln zł na terenie Pomorskiej SSE