Nowe zamówienia Apatora

| Gospodarka Artykuły

Na zamówienie firmy Energa Operator Apator dostarczy komunalne 1-fazowe i 3-fazowe liczniki energii elektrycznej o wartości ponad 16 mln zł. Termin realizacji tego zlecenia wyznaczono na koniec 2017 roku. Możliwe będzie jego wydłużenie do połowy 2018 roku oraz zwiększenie zamówienia maksymalnie o 20%. Z kolei w ramach umowy zawartej z firmą Tauron Dystrybucja Apator dostarczy w 2018 roku statyczne 1-fazowe i 3-fazowe liczniki energii elektrycznej o wartości przekraczającej 18 mln zł. Zamówienie to może zostać zwiększone o dostawy w 2019 roku urządzeń o wartości ponad 5 mln zł.

Nowe zamówienia Apatora