Apator ma kolejne duże zamówienie od Taurona

| Gospodarka Artykuły

Spółka Tauron Dystrybucja zawarła w dniu 7 lipca umowę z firmą Apator, na mocy której w 2018 roku dostarczy ona sieciowemu operatorowi statyczne 1- i 3-fazowe liczniki energii elektrycznej o wartości 19,1 mln zł netto. W umowie zapisano też możliwość realizacji dodatkowego zamówienia na rok 2019, o wartości 5,7 mln zł. Łącznie umowa z prawem opcji opiewa zatem na kwotę 24,8 mln zł. (WNP)

Apator ma kolejne duże zamówienie od Taurona