Apator łączy spółki zależne

| Gospodarka Aktualności

Pierwszego kwietnia 2019 r. XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Łodzi zarejestrował połączenie spółek zależnych Apatora - Apator Elkomtech z siedzibą w Łodzi i Apator Control z siedzibą w Toruniu. Dzięki połączeniu wzrośnie efektywność zarządzania oraz uzyskane zostaną efekty synergii w obszarze operacyjnym, czyli w segmencie sieci inteligentnych.

Apator łączy spółki zależne

Połączenie realizowane jest poprzez przeniesienie majątku spółki Apator Control na spółkę Apator Elkomtech w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Apatora Elkomtech, wydane jedynemu wspólnikowi Apatora Control, czyli Apatorowi. Apator Elkomtech wstępuje zatem we wszystkie prawa i obowiązki Apatora Control.

Strategia grupy Apator na lata 2019-2023 zakłada wzrost EBITDA, czyli zysku operacyjnego przed opodatkowaniem, do 220 mln zł w 2023 r., czyli średniorocznie o 13%, oraz wzrost przychodów ze sprzedaży do 1,4 mld zł w 2023 r., czyli średniorocznie o 8%.

źródło: WNP