Hamuje przyrost mocy odnawialnych źródeł energii

| Gospodarka Artykuły

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki zainstalowana moc odnawialnych źródeł energii wzrosła w Polsce przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku o niespełna 26 MW. Łączna moc wszystkich instalacji OZE ujętych w zestawieniu URE wzrosła na koniec I kwartału do 8440,46 MW. W całym ubiegłym roku moc OZE w Polsce wzrosła aż o 1445,5 MW. URE nie odnotowuje wszystkich podłączanych instalacji OZE, pomijając między innymi mikroinstalacje przyłączane na podstawie zgłoszenia.

Hamuje przyrost mocy odnawialnych źródeł energii

Największy przyrost mocy w I kwartale 2017 odnotowano w energetyce biomasowej - potencjał elektrowni wzrósł o 16,9 MW, do 1297,97 MW Potencjał elektrowni biogazowych zwiększył się o 1,29 MW, do 235,257 MW. Łączna moc polskich elektrowni wiatrowych wzrosła w I kwartale br. o  5,82 MW, do 5813,236 MW, natomiast przyrost mocy elektrowni PV to jedynie niecały 1 MW, do 100,004 MW.

Urząd Regulacji Energetyki może uwzględniać nowe moce w zakresie OZE z pewnym opóźnieniem.

źródło: gramwzielone.pl