Nowe wersje oprogramowania zenon i zenon Analyzer

| Gospodarka Artykuły

Firma COPA-DATA wprowadziła nowe wersje oprogramowania typu SCADA/HMI przeznaczonego dla branży przemysłowej i energetyki. Rozszerzenia funkcjonalności pojawiły się w programach zenon 7.60 i zenon Analyzer 3.10.

Nowe wersje oprogramowania zenon i zenon Analyzer

Nowe funkcje w zenon 7.60:

  • Moduł zenon Process Recorder - rejestruje w pełni indywidualnie zdefiniowane procesy i przedstawia je na życzenie w późniejszym czasie;
  • Ekran Context List - pomaga użytkownikom w usystematyzowaniu ręcznie wprowadzonych danych i informacji oraz skoordynowaniu ich z listami kontekstowymi;
  • 3D Tool w zenon - pozwala na integrację modeli 3D w projekcie wizualizacji;
  • Możliwość łączenia danych z informacji geograficznej (GIS) z wizualizacjami dzięki opcjom GIS Editor i GIS Control;
  • Lokalizacja awarii w oparciu o pomiary impedancji - funkcjonalność automatyzacji dla branży energetycznej;
  • Funkcja zenon Shift Management - pozwala na lepsze planowanie prac w firmach produkcyjnych działających w zmianowym systemie pracy.

Nowe funkcje w zenon Analyzer 3.10:

  • Ergonomiczna konfiguracja raportu - nowy interfejs użytkownika zenon Analyzer Management Studio;
  • Połączenie z nowym ekranem Context List w zenon 7.60 w celu szczegółowej oceny błędów;
  • Łatwe i zgodne z indywidualnymi potrzebami tworzenie raportów porównawczych;
  • Moduł Language Table - pozwala na szybkie tłumaczenie etykiet i opisów zawartych w raportach.

źródło: COPA-DATA