Konferencje dla branży motoryzacyjnej oraz firm z sektora procesowego

| Gospodarka

We wrześniu w Krakowie odbędą się dwie konferencje naukowo-techniczne - w dniach 5-6 trzecia edycja wydarzenia Automotive, zaś w kolejnych dwóch dniach - XI edycja Process Automation. Pierwsze ze spotkań tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentantami przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej oraz przedstawicielami świata nauki i dostawcami technologii. Na spotkaniu obecni będą producenci samochodów, poddostawcy TIER1, producenci maszyn oraz integratorzy.

Konferencje dla branży motoryzacyjnej oraz firm z sektora procesowego

Z kolei konferencja Process Automation (7-8 września), będąca kontynuacją dziesięciu wcześniejszych wydarzeń organizowanych pod nazwą Systemy Sterowania w Automatyce Procesowej, poświęcona będzie m.in. możliwościom oraz korzyściom związanym z cyfryzacją produkcji w sektorze procesowym. Na konferencji zaprezentują się przedstawiciele takich firm, jak m.in. ASKOM, ControlTec, ENCON, Lapp Kabel, Mawos oraz Rittal. Partnerem technologicznym zapowiadanych wydarzeń jest firma Siemens.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronach: automotive2017.syskonf.pl oraz www.konferencja-processautomation.pl.