Podręcznik bezpieczeństwa 5 - bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn

| Gospodarka Artykuły

Firma Rockwell Automation wydała najnowszą wersję popularnej publikacji "Podręcznik Bezpieczeństwa Maszyn" o systemach sterowania związanych z bezpieczeństwem maszyn. Podręcznik został poszerzony o nowe informacje, przykłady i obliczenia, umacniając swoją pozycję jako narzędzie służące poznawaniu najlepszych praktyk i przykładów rozwiązań dla każdego, kto chce zrozumieć zakres i zasady bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn.

Podręcznik bezpieczeństwa 5 - bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn

To 146-stronicowe wydanie zostało autoryzowane przez specjalistów branżowych i jest podzielone na rozdziały obejmujące przepisy, normy, strategie, obliczenia, koncepcje projektowe, przykłady rozwiązań i narzędzia.

Nowa uaktualniona treść "Podręcznika bezpieczeństwa 5" zawiera:

  • Zmiany w ocenie ryzyka - uaktualnienie "Podręcznika bezpieczeństwa 4", które pozwoli czytelnikom przyjęcie podejścia wymaganego przez aktualne oficjalne wytyczne i normy.
  • Graf ryzyka - zostało wprowadzone pojęcie "prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego" zgodnie z najnowszą wersją normy EN ISO 13849-1. Umożliwia to obniżenie PL o jeden poziom w niektórych okolicznościach, zależnie od przewidywanego prawdopodobieństwa wystąpienia.
  • Podsystemy - publikacja zawiera więcej opisów podsystemów, aby czytelnicy mogli zrozumieć normę EN ISO 13849-1 z perspektywy kalkulatora poziomu bezpieczeństwa SISTEMA instytutu IFA.
  • Przykłady konfiguracji systemów - kilka przykładów podłączeń/systemów zostało zaktualizowanych, aby zawierały najnowsze urządzenia. Uwzględniono też nowe i zmienione normy.
  • Przykłady rozwiązań - wykorzystany został bardziej przejrzysty przykład, zaczerpnięty z dokumentów zawierających wstępnie opracowane funkcje bezpieczeństwa maszyn, udostępnianych do pobrania przez firmę Rockwell Automation.
  • Produkty, technologie i narzędzia - ta nowa sekcja zawiera opis produktów do stosowania w bezpieczeństwie maszynowym i przedstawia je z technologicznego punktu widzenia. Jest też dział oprogramowania inżynierskiego i narzędzi wspomagających, które ułatwiają tworzenie projektów bezpieczeństwa maszyn.

Obecnie w obiegu znajduje się ponad 20 000 kopii Podręcznika Bezpieczeństwa 4. Wraz z wydaniem w wielu językach "Podręcznika Bezpieczeństwa 5" obieg ten rozszerzy się, oferując wsparcie jeszcze większej liczbie ekspertów ds. bezpieczeństwa maszyn. Aby wesprzeć przekazanie informacji, podręcznik jest dostępny w ośmiu językach (polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, holenderskim i czeskim). Już wkrótce dostępne będą wersje w języku japońskim i portugalskim.

Strona internetowa o bezpieczeństwie maszyn firmy Rockwell Automation zawiera łącza nie tylko do najnowszych podręczników bezpieczeństwa, w tym siostrzanego "Podręcznika Bezpieczeństwa Procesu 1" oferującego podobne informacje, ale dla aplikacji bezpieczeństwa procesowego. Zawiera też wiele innych narzędzi i zasobów bezpieczeństwa, nagrań wideo i programów.

"Podręcznik Bezpieczeństwa Maszyn 5" jest bezpłatny i może zostać pobrany w formacie pliku pdf lub w formie drukowanej, która zostanie wysłana pocztą na adres osoby zainteresowanej.

źródło: Rockwell

Zobacz również