Powiększono SSE Starachowice

| Gospodarka Artykuły

Na mocy najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów powierzchnia Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powiększyła się o blisko 44 ha. Do SSE Starachowice zostały włączone grunty w Ostrowcu Świętokrzyskim, Staszowie i Połańcu. W wyniku tej decyzji całkowita powierzchnia tej specjalnej strefy ekonomicznej przekroczyła 707 hektarów.

Powiększono SSE Starachowice