XII Spotkanie Użytkowników Systemów B&R

| Gospodarka Artykuły

W dniach 4-5 października br. w Hotelu Ossa niedaleko Rawy Mazowieckiej odbyła się XII edycja Spotkania Użytkowników Systemów B&R. To cykliczne wydarzenie w życiu firmy B&R zgromadziło w tym roku 120 uczestników. Spotkanie przyjęło formułę aktywnego poznawania nowości produktowych i praktycznych prezentacji rozwiązań technicznych.

XII Spotkanie Użytkowników Systemów B&R

Kafejki Wiedzy - praktycznie i kameralnie

Każda Kafejka Wiedzy czyli stanowisko demonstracyjne dotyczyła innego zagadnienia technicznego i skupiała wokół siebie niewielką grupę osób, co daje możliwość bezpośredniej rozmowy, zadawania pytań, wymiany poglądów i uwag, zarówno z inżynierem B&R, jak i pomiędzy inżynierami z uczestniczących firm.

Firma B&R zaprezentowała w tym roku 12 praktycznych stanowisk. Przedstawione były na nich m.in. zagadnienia związane z optymalizacją produkcji czy praktyczne sposoby na dostosowanie zakładów do koncepcji Przemysłu 4.0. Inżynierowie firmy B&R pokazali np. nowe rozwiązanie - Orange Box, które w prosty sposób pozwala dozbroić starsze modele maszyn o funkcje zarządzania alarmami i operatorami. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć jak w równym stopniu doposażyć, również i te najnowsze maszyny, o stałe monitorowanie zużycia energii, o pomiar wydajności produkcji, a także o inne wskaźniki istotne w produkcji, jak i przeprowadzić integrację linii i kompleksowo zarządzać całą produkcją.

W kafejce "Symulacja i wirtualne uruchomienie systemów produkcyjnych" zaprezentowano uczestnikom wybrane aplikacje, w których wykorzystano środowisko firmy B&R do wizualizacji wirtualnego uruchomienia maszyn i linii produkcyjnych. Uczestnicy konferencji B&R mogli zobaczyć w jaki sposób można tworzyć w nim projekty oraz jak bardzo to rozwiązanie może być pomocne w projektowaniu systemów produkcyjnych.

XII Spotkanie Użytkowników Systemów B&RJednym z  tematów kafejek była technologia mapp - sposób tworzenia aplikacji w oparciu o gotowe bloki funkcyjne. Rozwiązanie mapp cieszy się dużym zainteresowaniem automatyków, gdyż umożliwia szybkie i proste tworzenie podstawowych funkcjonalności systemów automatyki. Inżynierowie B&R, w tym inżynierowie odpowiedzialni za rozwój tej technologii przedstawili szereg przydatnych bloków funkcyjnych, dzięki którym użytkownik otrzymuje m.in. dostęp do gotowych złożonych algorytmów sterowania, tworzy kopie zapasowe, zarządza dostępem użytkowników i recepturami, steruje osiami napędów, pracuje z szablonami mechatronicznymi, funkcjami CNC i robotyki czy też tworzy aplikacje HMI przy pomocy gestów i dużego zestawu widgetów.

Wśród zagadnień sprzętowo-programistycznych znalazła się też m.in. kafejka prezentująca nowe rozwiązania B&R w bezpiecznym zdalnym dostępie do maszyny, prezentacja nowości sprzętowych w ofercie B&R, kafejka z demo do przetwarzania i akwizycji danych, kafejka przedstawiająca funkcje systemu sterowania procesami APROL oraz kafejki wiedzy, w których prezentowane były ciekawe i praktyczne możliwości środowiska programistycznego Automation Studio np. praktyczne zastosowanie biblioteki MTWinder, przeznaczonej do kontroli procesu przewijania na przykładzie demonstracyjnej przewijarki papieru.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się kafejka praktycznych porad, w której inżynierowie automatycy mogli zobaczyć w jaki sposób pracować z aplikacją bez jej kodu źródłowego czy dokonać diagnostyki najpopularniejszych sieci przemysłowych.

Stażyści i praktykanci - merytoryczna reprezentacja

Podczas XII Spotkania B&R byli obecni również tegoroczni absolwenci, którzy prezentowali efekty swojej pracy podczas praktyk i staży w firmie B&R. Stażyści prezentowali Powerlink Demo - linię do sortowania i kontroli jakości produktów, w której zostały zaimplementowane różne komponenty mapp technology. Studenci wykorzystali m.in. MpOEE do zbierania statystyki produkcji i obliczania współczynnika Całkowitej Wydajności Wyposażenia (OEE), MpAudit do gromadzenia ścieżki audytu oraz MpTweet do komunikacji z użytkownikiem przez SMS.

B&R i ABB oraz raporty z wdrożeń

Spotkanie Użytkowników Systemów B&R było też doskonałą okazją do poinformowania klientów o miejscu B&R w strukturach ABB, jako niezależnej jednostki biznesowej, o czym mówił Wolfgang Perschl, International Sales Manager.

Ciekawym punktem programu była też prezentacja wdrożeń z wykorzystaniem rozwiązań B&R. Firma z branży galwanotechnicznej przedstawiła np. w jaki sposób wykorzystuje systemy sterowania B&R do aplikacji developerskich. Innym interesującym tematem było zdalne zarządzanie myjniami samochodowymi czy urządzenia i aplikacje do przemysłowego mycia usługowego w sektorze spożywczym, w oparciu o rozwiązanie B&R.

Program Spotkania Użytkowników Systemów B&R, jak co roku, urozmaicony był atrakcjami dodatkowymi. Uczestnicy, mimo niesprzyjającej pogody, mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych czy warsztatach wypiekania chleba. Odbyła się też uroczysta kolacja, po której nastąpiło spotkanie z kulturą irlandzką.

źródło: B&R