Praktyki i staże w B&R

| Gospodarka Artykuły

Firma B&R podsumowała tegoroczny program praktyk i staży. W tym roku studenci zainteresowani rozwiązaniami automatyzacji B&R przyjmowani byli do biur w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie oraz Warszawie. Ponadto mogli oni odbywać praktyki w zakładach klientów firmy B&R, którzy wcześniej zadeklarowali gotowość do takiej współpracy w ramach programu "Praktyki B&R w Twoim mieście". W całym okresie letnim w firmie B&R praktyki odbyło łącznie 29 studentów związanych z kierunkami elektrotechniki, mechatroniki, informatyki oraz robotyki, czwartego i piątego roku studiów.

Praktyki i staże w B&R

Każdy student brał udział w zaawansowanym szkoleniu z zakresu systemów automatyzacji B&R. W trakcie praktyk każda grupa realizowała swój projekt związany z programowaniem, wizualizacją, konfiguracją, obsługi Automotion Studio oraz komponentów mapp Technology. Wyniki pracy w zespołach oraz omówienie prac nad danym projektem nastąpiło podczas spotkania podsumowującego w gronie pracowników danego biura B&R.

Zobacz również