Przebudowa linii Sieradz-Jawor-Błaszki

| Gospodarka Artykuły

Łódzki oddział PGE Dystrybucji rozpoczął realizację projektu przebudowy linii napowietrznej 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki, o łącznej długości 38 km. Przewiduje on montaż nowych przewodów o dwukrotnie większych przekrojach, wyżej i na nowych stalowych słupach rurowych. Ponadto linia chroniona będzie przed wyładowaniami atmosferycznymi przewodem odgromowym z wewnętrznym światłowodem przeznaczonym do teletransmisji. W stacjach Sieradz i Błaszki zostaną też zamontowane inteligentne elementy sterowania oraz nadzoru.

Przebudowa linii Sieradz-Jawor-Błaszki

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie możliwości w zakresie przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych źródeł energii odnawialnej. Oczekuje na to kilku przedsiębiorców, którzy w związku z tym, że w okolicy Sieradza występują korzystne warunki do pracy elektrowni wiatrowych planują uruchomić instalacje o mocy ponad 40 MW.

Przebudowa linii Siaradz-Jawor-Błaszki potrwa do 2021 roku. Jej koszt oszacowano na 14 mln zł.

Zobacz również