Rynek piekarników przemysłowych - prawie 13 mld dolarów w 2023

| Gospodarka

Według Allied Market Research wartość światowego rynku piekarników przemysłowych zwiększy się w latach 2017-2023 z 8 mld dolarów do prawie 13 mld dolarów, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o około 6%. Przyczyni się do niego głównie upraszczanie obsługi i upowszechnianie linii piekarników do pracy ciągłej. Są one wybierane chętniej niż te do pracy wsadowej, w porównaniu z którymi wymagają mniejszych nakładów pracy - nie wymagają każdorazowego załadunku oraz rozładunku - i zużywają mniej energii - nie jest ona tracona w kolejnych cyklach schładzania i nagrzewania.

Rynek piekarników przemysłowych - prawie 13 mld dolarów w 2023

Z drugiej strony, głównymi czynnikami hamującymi rozwój tego rynku będą wysokie koszty początkowe oraz niska wiedza planujących zakup urządzenia, w którym zachodzić będą procesy w wysokich temperaturach, na temat różnic między piekarnikami przemysłowymi a piecami.

W 2016 roku głównym odbiorcą tytułowych urządzeń była branża produkcji i przetwórstwa żywności. W przyszłości natomiast popyt na nie będzie rósł najszybciej w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.