Zbliża się V Edycja Ogólnopolskiego Forum "Bezpieczna Maszyna"

| Gospodarka Artykuły

W dniu 17 kwietnia odbędzie się kolejna edycja tytułowego forum - wydarzenia organizowanego cyklicznie przez firmy Elokon, Panasonic oraz Astat. Tym razem spotkanie odbędzie się w Rzeszowie i tradycyjnie zaproszeni są nie projektanci, dostawcy i użytkownicy maszyn, przedstawiciele służb utrzymania ruchu, a także pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.

Zbliża się V Edycja Ogólnopolskiego Forum "Bezpieczna Maszyna"

Omawiana problematyka dotyczy m.in. koncepcji bezpieczeństwa maszyn, dyrektyw i rozporządzeń, spełniania wymagań minimalnych dotyczących konstrukcji oraz eksploatacji maszyn. Omawiane będą też praktyczne aspekty bezpieczeństwa układów sterowania maszyn, z uwzględnieniem relacji pomiędzy poziomami ryzyka i wymaganiami stawianymi układom sterowania.

Magazyn APA jest patronem medialnym wydarzenia. Informacje o konferencji i rejestracja: www.astat.com.pl/szkolenia/20180417.