Badania stopnia wykorzystania robotów przemysłowych w krajowym przemyśle

| Gospodarka Roboty

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych we współpracy z firmą FANUC Polska prowadzi cykliczne badania nad stopniem wykorzystania robotów przemysłowych w krajowym przemyśle. W związku z tym organizatorzy badań proszą przedsiębiorców o wypełnienie ankiety dotyczącej robotyzacji produkcji przemysłowej. Ankieta znajduje się pod adresem goo.gl/ngVBLN.

Badania stopnia wykorzystania robotów przemysłowych w krajowym przemyśle

Zebrane wyniki pozwolą instytutowi na zbadanie jakie jest podejście polskich przedsiębiorstw do wykorzystywania robotów w procesie produkcyjnym. Firmy, które udzielą odpowiedzi, otrzymają  opracowane wyniki badania.

Wypełnione ankiety odsyłać można do 27 czerwca 2018 roku. Wyniki badań zostaną przedstawione wyłącznie w formie zagregowanej i z zachowaniem anonimowości respondentów.

Ankieta znajduje się pod adresem goo.gl/ngVBLN.