Już w październiku III Seminarium "Green Economy"

| Gospodarka Aktualności

Przedsiębiorstwo HF Inverter Polska, dysponując doświadczoną kadrą inżynierską, stworzyło autorski projekt "Green Economy". Głównym założeniem tego projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu optymalnego doboru napędów pod potrzeby klientów oraz stałe poszerzanie oferty własnej o napędy efektywne energetycznie. HF Inverter zaprasza na III Seminarium "Green Economy", które odbędzie się w dniach 19-20 października w Ciechocinie, w województwie kujawsko-pomorskim. Spotkanie poświęcone będzie systemom sterowania i technice napędowej w wentylacji.

Już w październiku III Seminarium "Green Economy"

Wszystkie produkty przechodzą cykl życia składający się z poszczególnych etapów tj. od wykorzystania surowców i zasobów naturalnych, poprzez produkcję, pakowanie, transport, użytkowanie i recykling, do ostatecznego unieszkodliwiania tych produktów. Każdy z etapów ma wpływ na środowisko naturalne. Przeszło 80% wpływu na środowisko mają decyzje podejmowane już na etapie projektowania produktów, a ponad 10% wpływu ma właściwe ich użytkowanie.

W celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko produktów - w tym urządzeń do użytku domowego oraz stosowanych w sektorach usług i przemysłu - opracowano Dyrektywy UE Nowego Podejścia. Od 20 kwietnia 2016 roku obowiązuje pakiet Dyrektyw UE, bardzo istotny dla producentów wyrobów przemysłowych. Wprowadzone zostały zmiany w regułach i warunkach umieszczania oznakowania CE, zmieniona została Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) oraz Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Niestety w polskich warunkach biznesowych inwestorzy nadal często ignorują energooszczędne rozwiązania, które w początkowej fazie inwestycji są droższe. Potencjał ekonomiczny w zakresie poprawy efektywności użytkowania energii elektrycznej w gospodarce polskiej jest znaczący, ale raczej słabo wykorzystany, nie tylko ze względu na szereg istniejących barier wynikających z użytych technologii, ale także z braku wiedzy potrzebnej do optymalnego doboru układów napędowych.

W upowszechnieniu wskazanej powyżej wiedzy pomóc ma projekt "Green Economy", którego cele opisać można następującymi punktami:

  • organizowanie cyklicznych szkoleń i seminariów branżowych;
  • promowanie najnowszych rozwiązań technicznych wpływających na zwiększenie efektywności energetycznej w polskim przemyśle;
  • propagowanie dobrych praktyk inżynierskich;
  • udostępnianie nowoczesnych narzędzi typu B2B (Business to Business) oraz B2C (Business to Customer);
  • poszerzanie oferty własnej o nowoczesne rozwiązania z techniki napędowej;
  • umacnianie posiadanej kadry inżynierskiej.

Projekt "Green Economy" kierowany jest do inwestorów, projektantów i  konstruktorów, służb utrzymania ruchu oraz szerokiej grupy użytkowników napędów, a także uczniów szkół technicznych i studentów.

W ramach realizacji projektu HF Inverter organizuje w dniach 19-20 października III Seminarium "Green Economy". Miejsce spotkania to Hotel "Osada Karbówko", Elgiszewo 37, 87-408 Ciechocin, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 5 października lub do wyczerpania miejsc.

Więcej informacji na temat seminarium "Green Economy" znaleźć można na stronie organizatora - HF Inverter.

źródło: HF Inverter