Powstaje Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

| Gospodarka Przemysł 4.0

Rada Ministrów w listopadzie, zaś sejm w grudniu przyjęły długo wyczekiwany projekt ustawy powołującej fundację mającą stanowić centralne miejsce informacyjne dla inicjatyw w obszarze Przemysłu 4.0 w Polsce. Przedstawiamy skrót celów statutowych i planów działania fundacji.

Powstaje Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Powstająca organizacja ma wspierać przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej - w zakresie procesów, produktów i modeli biznesu. Owa "transformacja" ma bazować na wykorzystaniu rozwiązań z obszaru automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii ICT oraz pokrewnych. Fundacja ma również transferować wiedzę, szkolić przedsiębiorców i demonstrować rozwiązania pozwalające na zwiększanie konkurencyjności firm przemysłowych.

O ile platforma nie będzie miejscem pozyskiwania funduszy na innowacyjność i rozwój biznesu, o tyle ma ona takie działania wspierać. Będzie miała kompetencje doradcze i koordynacyjne, i wspomagać będzie tworzenie sieci wsparcia - np. dla kadry menadżerskiej. Słowo "koordynacja" pojawia się w celach organizacji bardzo często - organizacja ma spajać różne, dotychczas rozdzielne działania firm i innych podmiotów na rynku, pełniąc rolę "łącznika" tych inicjatyw. Ma ona również koordynować pracę tzw. hubów innowacji cyfrowej (Digital Innovation Hubs, DIH). Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać firmom dostęp do wiedzy oraz technologii.

Majątek platformy stanowić będzie fundusz założycielski (dotacja ze Skarbu Państwa wynosząca 2 mln zł) oraz inne mienie, uzyskane lub nabyte przez nią w trakcie działalności. W latach 2019-2028 na fundację przeznaczone będzie około 236 mln zł pochodzące z budżetu państwa. Organami platformy będą zarząd oraz rada. Platforma ma współpracować z podobnymi jej podmiotami zagranicznymi - w Europie, w większości krajów, już takie działają.

Informacje o fundacji znaleźć można m.in. na stronach www.mpit.gov.pl oraz www.premier.gov.pl.

Na ilustracji powyżej: planowany schemat organizacyjny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (źródło: materiały dotyczące projektu "Platforma Przemysłu Przyszłości")