CSI jest już spółką akcyjną

| Gospodarka Aktualności

W styczniu nastąpiła finalizacja procesu przekształcenia firmy CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Spółka Jawna w CSI Spółka Akcyjna. Zmiana formy prawnej nie wprowadziła modyfikacji w numerach NIP, REGON, numerze rachunku bankowego, natomiast zmienia się numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przekształcenie nie ma wpływu na prowadzoną działalność czy też ważność zawartych umów.

CSI jest już spółką akcyjną

 

Zobacz również