Współpraca Prediktor i Aker

| Gospodarka Aktualności

Aker, norweskie przedsiębiorstwo z branży naftowej, nawiązało współpracę z firmą Prediktor - firmą również norweską - specjalizującą się w systemach informatycznych dla przemysłu. Celem tej kooperacji jest opracowanie rozwiązań ujednolicających dostęp do informacji z urządzeń wiertniczych, co ma ułatwić ich bezpieczną wymianę między różnymi aplikacjami.

Współpraca Prediktor i Aker