Poważne wyzwania przed branżą naftową

| Gospodarka

W ciągu najbliższych pięciu lat planowany jest demontaż przeszło 600 morskich platform wydobywczych ropy naftowej i gazu, a do 2040 roku - kolejnych dwóch tysięcy. Łącznie roczne wydatki na ten cel wzrosną z 2,4 mld dolarów w roku 2015 do 13 mld dolarów w 2040, czyli o ponad 500%! Według IHS Markit w sumie w latach 2010-2040 koszty demontażu tych instalacji przekroczą 200 mld dolarów. Do 2021 roku około 50% środków pochłoną rozbiórki obiektów na Morzu Północnym.

Poważne wyzwania przed branżą naftową

Demontaż morskich platform wydobywczych to zadanie bardzo skomplikowane, wymagające użycia specjalistycznego, ciężkiego sprzętu. Ze względu na specyfikę takich instalacji należy zminimalizować negatywny wpływ działań na ekosystem morski, głównie poprzez bezpieczne użytkowanie, przechowywanie i usuwanie szkodliwych substancji. Dlatego przepisy dotyczące ich rozbiórki są stale zaostrzane.

Jest to też jedno z ważniejszych wyzwań biznesowych, które stoją w najbliższej przyszłości przed przemysłem naftowym. Choć bowiem surowce energetyczne na otwartym morzu wydobywa się już od ponad 60 lat, rynek usług w zakresie demontażu platform jest na wczesnym etapie rozwoju. Stąd też trudno jest dokładnie oszacować koszty tych działań i inne aspekty biznesowe.

Zobacz również