Rynek NDT będzie rósł o 9% rocznie

| Gospodarka Aktualności

Allied Market Research prognozuje, że wartość światowego rynku badań nieniszczących (Non-Destructive Testing, NDT) zwiększy się z 2 mld dolarów w 2017 roku do prawie 5 mld dolarów w 2025. Oznaczać to będzie umiarkowany średni wzrost o 9% co roku. Przyczyni się do tego kilka czynników, w tym głównie zaostrzanie regulacji prawnych w zakresie kontroli stanu infrastruktury, konieczność modernizacji infrastruktury przestarzałej oraz popularyzacja w dziedzinie utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.

Rynek NDT będzie rósł o 9% rocznie

O ile do tej pory największy udział w rynku NDT miały branża energetyczna i przemysł naftowy, w przyszłości najszybciej ich znaczenie będzie rosło w branży lotniczej i w wojsku, a pod względem geograficznym - w regionie LAMEA (Latin America, Middle East, Africa), głównie dzięki rozwojowi budownictwa oraz postępującej w tej części świata industrializacji.