Inspekcja rurociągów napędzi rynek mierników ultradźwiękowych

| Gospodarka Pomiary

Według Transparency Market Research wartość globalnego rynku urządzeń pomiarowych, które wykorzystują ultradźwięki będzie się zwiększać w umiarkowanym tempie, średnio o prawie 8% rocznie aż do 2027 roku, kiedy sięgnie prawie 2 mld dolarów. Napędzać go będzie przede wszystkim rosnący popyt na mierniki tego typu wykorzystywane w pomiarach szczelności rurociągów.

Inspekcja rurociągów napędzi rynek mierników ultradźwiękowych

W Ameryce Północnej, która w najbliższej przyszłości będzie miała w nim największy udział, to właśnie to zastosowanie, dzięki inwestycjom firm naftowych w zwiększanie bezpieczeństwa przesyłu gazu i ropy naftowej oraz zaostrzaniu regulacji prawnych w tym zakresie, zapewni pozycję lidera. Inspekcja pod kątem występowania wad, pęknięć, pustych przestrzeni albo nieciągłości w produkcie lub materiale przy użyciu ultradźwięków będzie się poza tym popularyzować w przemyśle lotniczym, obronnym, samochodowym, w budownictwie i medycynie.